• Y Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth
Porth Adnoddau - Adnoddau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Coleg yn defnyddio amrywiaeth o lwyfannau gwahanol i reoli a rhannu deunyddiau dysgu amlgyfrwng cyfrwng Cymraeg.

Mae safle Blackboard Y Porth yn cynnwys amrywiaeth o fodiwlau prifysol ac adnoddau cefnogol sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n aelodau o’r Coleg, yn ogystal â chyrsiau byr sy’n agored i bawb.

Mae'r Llyfrgell Adnoddau yn cynnwys llu o adnoddau digidol mewn nifer o feysydd academaidd. Datblygwyd y cynnwys gan ddarlithwyr y Coleg a thrwy gronfeydd prosiectau'r Coleg. Mae'r llyfrgell yn cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd, cyfweliadau, cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth a fersiynau e-lyfr o gyfrolau ysgolheictod cyfrwng Cymraeg sydd allan o brint.

Mae nifer sylweddol o'r adnoddau yn gwbl agored, ond am resymau hawlfraint mae rhai adnoddau wedi eu cyfyngu i fyfyrwyr a staff prifysgolion yng Nghymru sydd wedi ymaelodi â'r Coleg.