• Y Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth
Y Porth – Llwyfan E-ddysgu’r Coleg

Y Porth yw llwyfan e-ddysgu Blackboard y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ceir amrywiaeth o fodiwlau prifysgol ac adnoddau cefnogol pellach sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n aelodau o’r Coleg, yn ogystal â chyrsiau byr sy’n agored i bawb.

Mae'r Llyfrgell Adnoddau yn cynnwys llu o adnoddau digidol mewn nifer o feysydd academaidd. Datblygwyd y cynnwys gan ddarlithwyr y Coleg a thrwy gronfeydd prosiectau'r Coleg. Mae'r llyfrgell yn cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd, cyfweliadau, cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth a fersiynau e-lyfr o gyfrolau ysgolheictod cyfrwng Cymraeg sydd allan o brint. Gall darlithwyr y Coleg hefyd ddefnyddio'r llyfrgell i rannu darlithoedd ac asedau digidol i fyfyrwyr trwy fodiwlau a chyrsiau ar Y Porth.

Mae nifer sylweddol o'r adnoddau yn gwbl agored, ond am resymau hawlfraint mae rhai adnoddau wedi eu cyfyngu i fyfyrwyr a staff prifysgolion yng Nghymru sydd wedi ymaelodi â'r Coleg.

Y Porth Y Porth – Llwyfan E-ddysgu Blackboard y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Llyfrgell Ddigidol Llyfrgell Ddigidol – llwyfan i reoli a rhannu deunyddiau amlgyfrwng y Coleg