• Y Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth
Flash
Termau Termau – adnodd agored sy'n cynnwys cyfres o eiriaduron pynciol i gyd-fynd â’r meysydd blaenoriaeth o fewn y strategaeth genedlaethol...
Llyfrgell Ddigidol Llyfrgell Ddigidol – llwyfan i reoli a rhannu deunyddiau amlgyfrwng y Coleg
Y Porth – Llwyfan e-ddysgu’r Coleg

Y Porth yw’r prif lwyfan ar gyfer cyflwyno a rheoli darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn ogystal â modiwlau prifysgol i fyfyrwyr y Coleg sy'n astudio cyrsiau gradd penodol, mae'r Porth hefyd yn cynnig man canolog ar gyfer adnoddau cefnogol mewn ystod eang o feysydd sydd wedi eu cyllido trwy gronfeydd prosiect y Coleg, ac mae nifer ohonynt yn fynediad agored i ddefnyddwyr y tu hwnt i'r sector addysg uwch.