• Y Porth

Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
Flash
Termau Termau – adnodd agored sy'n cynnwys cyfres o eiriaduron pynciol i gyd-fynd â’r meysydd blaenoriaeth o fewn y strategaeth genedlaethol...
Llyfrgell Ddigidol Llyfrgell Ddigidol – llwyfan i reoli a rhannu deunyddiau amlgyfrwng y Coleg
Y Porth i adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Llwyfan e-ddysgu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw'r Porth, sy'n galluogi prifysgolion Cymru i rannu adnoddau cyfrwng Cymraeg yn genedlaethol, a dysgu modiwlau prifysgol ar y cyd gan ddefnyddio'r technolegau e-ddysgu diweddaraf.

Datblygwyd yr holl adnoddau a modiwlau ar y Porth gan ddarlithwyr o brifysgolion Cymru trwy nawdd a chydweithrediad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (a'r Ganolfan Addysg Uwch cyn Ebrill 2011). Mae ystod eang o'r meysydd a welir ar y Porth yn adlewyrchiad o'r datblygiadau sylweddol sydd wedi bod yn y sector, ac mae'r Porth bellach yn ganolog i'r holl ddatblygiadau yn y sector Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae'r Porth yn elfen allweddol o weledigaeth y Coleg o greu cymuned academaidd Gymraeg lle y gall myfyrwyr fanteisio ar addysg brifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg o'r safon uchaf, a chroesewir unrhyw fyfyrwyr neu staff cyfrwng Cymraeg o bob prifysgol yng Nghymru i ymuno â'r Coleg i fanteisio ar adnoddau'r Porth.