Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Termau Addysg Uwch

Y mae'r adnodd hwn wedi ei sefydlu o ganlyniad i'r prosiect Termau Addysg Uwch, gyda'r amcan o ddatblygu cyfres o eiriaduron pynciol i gyd-fynd â meysydd blaenoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Drwy gydweithio ag arbenigwyr pwnc o fewn y sector Addysg Uwch a thu hwnt, ymestyna'r gwaith terminoleg i nifer o feysydd. Y mae'r prosiect yn ymgorffori termau Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y Gyfraith, Diwydiannau Creadigol, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, Addysg a Phlentyndod, Mathemateg a Ffiseg, Esboniadur Daeryddol, a Chwaraeon.