Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Gweithdai Datblygu Staff

Fel rhan o'r Rhaglen Datblygiad Staff cynhelir cyfres o weithdai ledled Cymru ar gyfer staff yn y sector Addysg Uwch sy’n dymuno derbyn hyfforddiant sgiliau trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda deunydd cefnogol ar gael ar y Porth. Cynigir y sesiynau hyn i bob aelod o staff, boed yn staff newydd neu staff profiadol, yn ogystal ag i fyfyrwyr ymchwil ôl-radd, lle bynnag y bônt.