Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
Gofodau Dysgu

Modiwlau Prifysgol

Mae'r Porth yn llwyfannu cannoedd o fodiwlau prifysgol gan ddarlithwyr â gyllidir trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg. Gan eu bod yn cynrychioli modiwlau o fewn rhaglenni gradd prifysgolion, mae mynediad iddynt ar y Porth wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr y Coleg sydd yn astudio’r modiwlau penodol hynny o fewn eu sefydliad.

Mae nifer sylweddol o'r modiwlau yn rai traws-sefydliadol lle gwneir defnydd eang o ddarlithoedd a seminarau dros y rhwydwaith fideo-gynadledda i ddysgu ar y cyd rhwng sefydliadau yng ngofodau dysgu'r Coleg.