Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 87

Adeiladu gyda Mathemateg

Disgrifiad

Ydych chi'n credu nad oes angen mathemateg arnoch wrth adeiladu?

Meddyliwch eto - mae mathemateg ymhob man! Pryd oedd y tro diwethaf i chi fesur hyd darn o bren? Pa mor aml rydych chi'n amcangyfrifo cost deunyddiau? Ydych chi erioed wedi rhannu teils yn ddarnau hafal neu'n gymarebau?

Yn cael ei gyflwyno gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB), bydd Adeiladu gyda Mathemateg yn gwella eich sgiliau mathemateg wrth i chi weithio tuag at Lefel 1. Gydag enghreifftiau adeiladu ymarferol, byddwch hefyd yn gweld sut bydd y fathemateg rydych yn ei dysgu o fudd i chi yn eich gwaith beunyddiol.

Wedi i chi orffen y cwrs byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif Adeiladu gyda Mathemateg i ddangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus!

Mae angen cyfrif CITB Apprenticeships er mwyn mewngofnodi. Mae fersiwn Saesneg o'r cwrs ar gael yn https://learn.citb.co.uk/courses/course-v1:CIT+CIT001+2017/about

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Mathemateg, Adeiladwaith
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
mân-lun adeiladu gyda mathemateg

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.