Ychwanegwyd: 04/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.8K Dwyieithog

Cynhadledd Y Ddraig Amryliw: LHDTC+ a Chymru

Disgrifiad

Cynhadledd ar-lein sy'n trafod gwahanol agweddau diwylliannol a chymdeithasol ar y gymuned LHDTC+ yng Nghymru.

3 Chwefror 2022 (09:15 - 14:45)

Siaradwyr:

  • 09.15: Croeso gan Iwan Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor
  • 09.30: Theatr Aled Jones Williams a'r grefft cwiar o fethiant' - Dr Gareth Llyr Evans, Prifysgol Aberystwyth
  • 10.15: Hyfforddiant Hanes LHDTC+,  a pham rydym ei hangen' - Noreena Shopland
  • 11.00: Egwyl
  • 11.15: LHDTC+ Cymdeithas, Cymdeithaseg a Chymru Gyfoes - Dr Rhian Hodges, Prifysgol Bangor
  • 12.00: Cinio
  • 13.00: Sgwrs gyda'r fyfyrwraig a'r cyflwynydd, Mirain Iwerydd
  • 13.15: Bywydau Amryliw ein Llyfrau Plant' - Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd
  • 14.00: 'Stonewall Cymru: Y daith at gydraddoldeb' - Iestyn Wyn, Stonewall Cymru
  • 14.45: Cloi a Gorffen - Dr Gareth Evans Jones, Prifysgol Bangor

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael (Cymraeg i Saesneg). 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dr Gareth Evans-Jones g.evans-jones@bangor.ac.uk 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Hanes, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwleidyddiaeth, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cymraeg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân-lun y ddraig amryliw

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.