Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.1K

Diogelwch, Gwastraff ac Offer

Disgrifiad

Adnodd ar gyfer myfyrwyr Amaeth sydd yn astudio cymhwyster lefel 2, ac yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch, gwaredu gwastraff ar y fferm, a’r defnydd o offer ar y fferm.

Mae’r adran iechyd a diogelwch yn cynnwys cyflwyniadau PowerPoint a Word sydd yn cynnwys dogfennau ar asesiadau risg, peryglon a ‘manual handling’. Mae’r adran gwastraff fferm yn cynnwys chwech dogfen Word sydd yn gysylltiedig â gwaredu gwastraff ar y fferm.

Yn y pecyn defnyddio offer fferm ceir cyflwyniad PowerPoint a dogfennau Word y gellir eu defnyddio a’u haddasu ar gyfer cynllunio taflenni gwaith i’r ystafell ddosbarth.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Gwefan
mân-lun diogelwch, gwastraff ac offer

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.