Ychwanegwyd: 08/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 515 Cymraeg Yn Unig

Gweithdai Mathemateg

Disgrifiad

Pump gweithdy byw ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a dysgwyr mewn Colegau Addysg Bellach sy'n astudio Mathemateg Safon Uwch/UG. Trefnir y gweithdai gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe'u harweinir gan ddarlithwyr mathemateg o brifysgolion Abertawe, Aberystwyth a Chaerdydd. Eu bwriad yw cyfoethogi maes llafur Mathemateg Safon Uwch/UG a rhoi cyfle i chi ddod i nabod y darlithwyr.

Cynhelir y gweithdai wythnosol rhwng 7.00-7.45pm bob nos Fercher gan ddechrau ar nos Fercher 24 Chwefror 2021 (Bydd dolen ar gael fan hyn ar y noson i chi gael ymuno'n fyw).

  • 24 Chwefror - Data, Dr Geraint Palmer, Prifysgol Caerdydd
  • 3 Mawrth - Mathemateg mewn Chwaraeon, Dr Tudur Davies, Prifysgol Aberystwyth
  • 10 Mawrth - Tebygolrwydd, Dr Kristian Evans, Prifysgol Abertawe
  • 17 Mawrth - Rhifau Cymhlyg, Dr Mathew Pugh, Prifysgol Caerdydd
  • 24 Mawrth - Grwpiau Cymesuredd, Dr Gwion Evans, Prifysgol Aberystwyth

Bydd cyflwyniadau'r darlithwyr yn Gymraeg a byddant yn cael eu recordio. Bydd y recordiadau ar gael i'w gwylio yma maes o law.

I gofrestru ar gyfer y gweithdai, cliciwch isod:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ffiseg, Mathemateg, Peirianneg, Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun gweithdy maths

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.