Ychwanegwyd: 08/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.5K Cymraeg Yn Unig

Gweithdai Mathemateg

Disgrifiad

Recordiad o bum gweithdy a gynhaliwyd yn fyw ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a dysgwyr mewn Colegau Addysg Bellach sy'n astudio Mathemateg Safon Uwch/UG. Trefnwyd y gweithdai gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe'u harweiniwyd gan ddarlithwyr mathemateg o brifysgolion Abertawe, Aberystwyth a Chaerdydd. Eu bwriad yw cyfoethogi maes llafur Mathemateg Safon Uwch/UG a rhoi cyfle i chi ddod i nabod y darlithwyr. Cynhaliwyd y gweithdai rhwng Chwefror a Mawrth 2021.

  • Data, Dr Geraint Palmer, Prifysgol Caerdydd
  • Mathemateg mewn Chwaraeon, Dr Tudur Davies, Prifysgol Aberystwyth
  • Tebygolrwydd, Dr Kristian Evans, Prifysgol Abertawe
  • Rhifau Cymhlyg, Dr Mathew Pugh, Prifysgol Caerdydd
  • Grwpiau Cymesuredd, Dr Gwion Evans, Prifysgol Aberystwyth

 

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Ffiseg, Mathemateg, Peirianneg, Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
man lun gweithdy maths

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.