Ychwanegwyd: 20/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.3K

Llinell Amser Celf

Disgrifiad

Mae Llinell Amser yn ffenestr i ddyfeisgarwch creadigol Cymru drwy hanes ar draws pob genre a chyfrwng.

Gweithiwyd ar y Llinell Amser gan dîm o artistiaid/dylunwyr gweithiol ac academyddion, sy'n ymwneud â dysgu, ymchwil a chreu yng Nghymru heddiw. 

Ym mhob adran ceir delweddau a dolenni at wybodaeth, lle bo honno ar gael, i roi'r lluniau yn eu cyd-destun. Bydd tudalen adnoddau'n cynnwys llyfryddiaeth a gwefannau buddiol a fydd yn caniatáu i'r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Hanes, Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gwefan
Llun llinell amser

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.