Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
swigod oren porth

Am Y Porth

Y Porth yw’r prif lwyfan ar gyfer cyflwyno a rheoli darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’n system e-ddysgu genedlaethol sy'n gwneud defnydd o dechnolegau e-ddysgu megis Blackboard Learn a Mediacore.

Yn ogystal â llwyfannu cannoedd o fodiwlau prifysgol cyfrwng Cymraeg sy'n deillio o Gynllun Staffio Academaidd y Coleg, mae'r Porth hefyd yn cynnig man canolog ar gyfer adnoddau cefnogol mewn ystod eang o feysydd sydd wedi eu cyllido trwy gronfeydd prosiect y Coleg, ac mae nifer ohonynt ar gael yn agored i ddefnyddwyr y tu hwnt i'r sector addysg uwch.

Datblygiad y Porth

Yn ystod 2008 ymchwiliodd y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg a chynrychiolwyr o'r sector Addysg Uwch i ddulliau mwy hyblyg o rannu adnoddau agored cyfrwng Cymraeg a rheoli modiwlau cydweithredol. Yn dilyn cytundeb i sefydlu llwyfan e-ddysgu annibynnol ar gyfer y sector, a sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), lansiwyd 'Y Porth' gan y Ganolfan yng nghwmni'r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ym mis Awst 2009.

Mae datblygiad technolegau'r Porth ers ei sefydlu, a datblygiad cronfa sylweddol o fodiwlau ac adnoddau ers dyfodiad y Coleg yn 2011, wedi bod yn gwbl allweddol tuag at wireddu'r weledigaeth o greu cymuned academaidd Gymraeg. Yn ernes o hynny, mae'r Porth hefyd yn cynnwys cofrestr o dros 800 o staff academaidd a chefnogol cyfrwng Cymraeg sy’n gweithio ym mhrifysgolion Cymru.

Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
o.huw@colegcymraeg.ac.uk