Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Ydw i'n gallu cofrestru hyd yn oed os nad ydw i'n fyfyriwr/staff prifysgol?

Ar hyn o bryd, am resymau hawlfraint a thrwyddedu Blackboard mae’n rhaid i chi fod yn fyfyriwr neu yn aelod staff gyda chyfeiriad e-bost ac.uk o un o brifysgolion Cymru i gofrestru ar y Porth, ac i sicrhau mynediad i adnoddau sydd wedi eu cyfyngu i ddefnyddwyr prifysgol. Ceir nifer o adnoddau agored ar y Porth, lle nad oes angen cofrestru er mwyn eu defnyddio.