Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Sut ydw i’n ychwanegu cyhoeddiad i fy adnodd o fewn y Porth?

Gellir defnyddio'r cyfleuster 'Cyhoeddiadau' o fewn Rhith-amgylchedd Dysgu'r Porth i hysbysu myfyrwyr o unrhyw newyddion neu newidiadau i'w modiwl e.e. dyddiadau pwysig, newid ystafell, newyddion ynglŷn ag aseiniadau. Pan fydd myfyrwyr yn mewngofnodi i’r Porth, bydd unrhyw gyhoeddiad yn ymddangos ar eu tudalen hafan.

I ychwanegu cyhoeddiad cliciwch ar offer o’r ddewislen cwrs ac yna cliciwch ar 'Cyhoeddiadau'. Cliciwch ar 'Creu Cyhoeddiad'. Rhowch deitl byr i’r cyhoeddiad ac yna ddisgrifiad neu fwy o wybodaeth yn y bocs testun. Cliciwch 'Pori' i ddewis lleoliad ar gyfer y cyhoeddiad.

Mae’n syniad da i’r cyhoeddiad ymddangos ar dudalen hafan y myfyrwyr, felly dewiswch 'Fy Mhorth'. I ychwanegu’r cyhoeddiad, cliciwch ar 'Cyflwyno'.