Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
llyfr oren porth

Rheoliadau Modiwlau Prifysgol

Yn achos modiwlau prifysgol ar y Porth, rheoliadau eich sefydliad cartref sydd yn weithredol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y rheoliadau hynny at gydlynydd y cwrs gradd/modiwl o fewn eich adran.