Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
grwp dysgu porth

Cyfrannu i'r Porth

Mae modd i ymarferwyr yn y sector Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg wneud cais am nawdd i greu modiwl neu adnodd trwy Gronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau y Coleg sydd yn cefnogi gweithgarwch sydd yn cyfrannu mewn modd arwyddocaol tuag at ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Am fanylion pellach cysylltwch â'r Swyddog Cydlynu yn eich sefydliad.