Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
grwp dysgu porth

Rhaglen Datblygiad Staff

Anelir y Rhaglen Datblygiad Staff at bawb yn y sector addysg uwch sy’n dymuno derbyn hyfforddiant sgiliau proffesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynigir y sesiynau hyn i bob aelod o staff, boed yn staff newydd neu staff profiadol, yn ogystal ag i fyfyrwyr ymchwil ôl-radd, lle bynnag y bônt.

Bydd angen i staff sy'n dilyn sesiwn o fewn y rhaglen gofrestru ar y Porth i sicrhau mynediad i'r adnoddau cefnogol.