Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
grwp dysgu porth

Hawlfraint

Dylai staff sy’n uwchlwytho adnoddau ar y Porth gofio bod cyfreithiau hawlfraint y DU mewn grym, a dylent sicrhau bod yr holl ddeunyddiau addysgu a uwchlwythir yn perthyn i un o’r categorïau canlynol:

  • Mae’r aelod o staff yn ddeiliad hawlfraint
  • Nid oes hawlfraint ar y deunydd
  • Mae’r defnydd o’r deunydd wedi’i ganiatáu o dan y gyfraith
  • Mae’r aelod o staff wedi cael yr hawl i ddefnyddio’r deunydd gan ddeiliad yr hawlfraint
Os rhoddwyd yr hawl i ddefnyddio’r deunydd gan ddeiliad hawlfraint arall, dylid nodi hynny’n amlwg yn eich deunyddiau. Os rhoddwyd caniatâd hawlfraint am gyfnod cyfyngedig, cyfrifoldeb yr aelod o staff yw tynnu’r deunyddiau o’r safle ar ddiwedd y cyfnod a ganiatawyd. Mae deunyddiau a uwchlwythir ar y Porth hefyd wedi’u rheoli gan bolisïau hawlfraint sefydliad cartref y defnyddiwr.