Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2019 88

Doctoriaid Yfory 2019

Description

Sefydlwyd cynllun Doctoriaid Yfory mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ynghyd ag Ysgol Feddygol Caerdydd ac Ysgol Feddygol Abertawe gyda’r nod o gynyddu nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer llefydd ar gyrsiau meddygol yng Nghymru. Yn yr categori hwn, gellir darganfod cyflwyniadau ac adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cynllun.

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Medicine, Iechyd a Gofal
License
All Rights Reserved
mân-lun doctoriaid yfory 2019

Subscribe

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.