Ychwanegwyd: 01/07/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 861 Cymraeg Yn Unig

Newidiadau yng Nghefnfor yr Arctig a Thywydd Cymru

Disgrifiad

Ffilm fer 10 munud sy’n esbonio sut mae newidiadau yng Nghefnfor yr Arctig a’r dirywiad o ran rhew môr yn gallu dylanwadu’n uniongyrchol ar batrymau a systemau’n tywydd ni yma yng Nghymru.

Mae’r ffilm yn dilyn hanes y prif anturiaethwyr at heddiw, at ddiflaniad rhew’r môr ac effaith hynny. Mae’n cyfuno gwaith ffilm o Gefnfor yr Arctig (wedi ei ffilmio gan Wyddonwyr Prifysgol Bangor ar leoliad) gydag arbrofion labordy yn ogystal â chyflwyniadau o flaen y camera.

Mae’r fideo wedi’i anelu at fyfyrwyr Prifysgol yn ogystal â disgyblion ysgol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth
Trwydded
CC BY-NC-ND
Adnodd Coleg Cymraeg Darlith
mân lun amaeth amdani

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.