Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2018 1.2K Cymraeg Yn Unig

Cefnogi Pob Plentyn (gol. Nanna Ryder)

Description

Nod y gyfrol hon yw cyflwyno rhai pynciau perthnasol mewn cyd-destun Cymraeg a Chymreig i fyfyrwyr sydd yn astudio Graddau Sylfaen yn y maes addysg a gofal. Nid canllaw arfer dda a geir yma ond yn hytrach fraslun o bolisïau, athroniaeth ac ymarfer cyfredol. Caiff pynciau penodol eu trafod ym mhob pennod ac mae’r rhain yn amrywio o ddatblygiad, hawliau, lles a diogelu plant i gynhwysiant, Anghenion Dysgu Ychwanegol, a chwarae a chreadigrwydd.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education, Post-16 and Vocational
Collection belongs to
Education, Childcare
License
CC BY-SA 4.0
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun cefnogi pob plentyn

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.