Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2014 843

Llawlyfr Creadigedd yn yr ysgol gynradd

Description

Datblygwyd y llawlyfr ar-lein yma gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae’n cyflwyno a thrafod prif elfennau creadigrwydd yn yr ysgol gynradd ar gyfer ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Mae’r llawlyfr yn ymateb i ddatblygiadau polisi Llywodraeth Cynlluniad Cymru ac yn cynnig arweiniad ar sut i baratoi, creu, cynllunio, datblygu, trefnu ac asesu gweithgareddau dysgu ‘creadigedd’ o ansawdd uchel.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Education
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
Man lun llyfr creadidgedd

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.