Ychwanegwyd: 02/06/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.6K

Adnoddau Gofal Plant

Disgrifiad

Mae’r casgliad hwn yn cynnwys 5 o sesiynau dysgu cyfunol ar gyfer dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gofal Plant Lefel 2 & 3. Nodir yn nheitl yr adnoddau ar gyfer pa lefel mae'r adnodd yn addas.  

Mae modd gweld y sesiynau yn eich porwr drwy ddilyn y dolenni isod. Mae hefyd modd i golegau lawr lwytho'r cynnwys er mwyn eu gosod o fewn eu llwyfannau dysgu lleol. Mae'r ffeil zip yn cynnwys ffeiliau SCORM ar gyfer yr holl unedau.  

Mae cynnwys y sesiynau hyn yn ddwyieithog, ond dim ond yn Gymraeg mae modd ateb y cwestiynau.  

Hawlfraint Heart of Worcestershire College ar ran The Blended Learning Consortium a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r adnoddau hyn i gael eu defnyddio mewn sefydliadau addysgiadol yn unig ac ni ddylid eu haddasu na’u hailwerthu. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gofal Plant
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun gofal plant a'r blynyddoedd cynnar

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.