Ychwanegwyd: 27/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.6K Dwyieithog

Adnoddau Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Disgrifiad

Mae’r casgliad hwn yn cynnwys 30 o sesiynau dysgu cyfunol ar gyfer dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus ar Lefel 2.  

 

Mae modd gweld y sesiynau yn eich porwr drwy ddilyn y dolenni isod. Mae hefyd modd i golegau lawr lwytho'r cynnwys er mwyn eu gosod o fewn eu llwyfannau dysgu lleol. Mae'r ffeil zip yn cynnwys ffeiliau SCORM ar gyfer yr holl unedau.  

 

Mae cynnwys y sesiynau hyn yn ddwyieithog, ond dim ond yn Gymraeg mae modd ateb y cwestiynau.  

 

Hawlfraint Heart of Worcestershire College ar ran y Blended Learning Consortium a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r adnoddau hyn i gael eu defnyddio mewn sefydliadau addysgiadol yn unig ac ni ddylid eu haddasu na’u hailwerthu. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.