Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 696

Cyfweliadau gyda Chynhyrchwyr a chyfarwyddwyr

Disgrifiad

Cyfres o gyfweliadau gyda chynhyrchwyr a chyfarwyddwyr allweddol ym maes y cyfryngau yng Nghymru:

 • Aron Evans
 • Endaf Emlyn
 • John Hefin
 • Naomi Jones
 • Paul Jones
 • Peter Edwards
 • Sue Jeffries
 • Gwawr Lloyd
 • Rhodri Talfan Davies
 • Sara Ogwen Williams
 • Ed Thomas

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun camerau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.