Ychwanegwyd: 21/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 1.2K

Esboniadur Ffilm a Theledu Cymru

Disgrifiad

Manylion ar ffilmiau a rhaglenni Cymraeg a Saesneg, a bywgraffiadau a chlipiau fideo o rai o ffigyrau allweddol y maes.

Aderyn Papur, Yr Alcoholig Llon, Stephen Bayly, Branwen, Byw Yn Dy Groen, Caerdydd, Cameleon, Ceri Sherlock, Con Passionate, Dafydd, Dal:Yma/Nawr, Dinas, Diwrnod Hollol Mindblowing Heddiw, Peter Edwards, Eldra, Elenya, Endaf Emlyn, Aron Evans, Marc Evans, Y Fargen, Fondue, Rhyw a Deinosors, Karl Francis, Gadael Lenin, Gelert, Gogs, Grand Slam, Gwenoliaid, William Haggar, Hedd Wyn, John Hefin, House of America, How Green Was My Valley, Rhys Ifans, Jabas, Sue Jeffries, Naomi Jones, Paul Jones, Joni Jones, Little White Lies, Y Mabinogi, Y Mapiwr, Milwr Bychan, Y Mynydd Grug, Newid Ger, O'r Ddaear Hen, Oed Yr Addewid, Felicity 'Fizzy' Oppe, Pam Fi Duw?, Siân Phillips, Meic Povey, Rhys Powys, The Proud Valley, Joanna Quinn, Rhosyn a Rhith, A Run For Your Money, Sam Tân, Separado!, Sleep Furiously, Solomon a Gaenor, Streetlife, SuperTed, Tair Chwaer, Talcen Caled, Teisennau Mair, Teulu, Traed Mewn Cyffion, Treflan, Paul Turner, Un Nos Ola' Leuad, Under Milk Wood, A Way of Life, Emlyn ..

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Esboniadur
Esboniadur Ffilm a Theledu Cymru

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.