Ychwanegwyd: 18/07/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 668

Gyrfaeoedd Portffolio yn y Celfyddydau Gweledol

Disgrifiad

Adnodd o wefan Hwb am yrfaoedd i ddysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 3 ac ymlaen sy'n tynnu sylw at yr hyn y mae'n ei olygu i gael gyrfa bortffolio yn y celfyddydau gweledol. Mae'r adnodd yn cynnwys 15 fideo sy'n dangos cyfleoedd yn y celfyddydau gweledol, gan gynnwys celf mewn gofal iechyd, addysg, celf gyhoeddus, arddangos a gweithio mewn orielau.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cerddoriaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu, Gyrfaoedd
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
man-lun gyrfaoedd portffolio yn y celfyddydau gweledol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.