Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 1.2K

Doctoriaid Yfory 2019

Disgrifiad

Sefydlwyd cynllun Doctoriaid Yfory mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ynghyd ag Ysgol Feddygol Caerdydd ac Ysgol Feddygol Abertawe gyda’r nod o gynyddu nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n ymgeisio’n llwyddiannus ar gyfer llefydd ar gyrsiau meddygol yng Nghymru. Yn yr categori hwn, gellir darganfod cyflwyniadau ac adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cynllun.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Meddygaeth, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun doctoriaid yfory 2019

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.