Dyddiad cyhoeddi: 2020

Gweithdy Doctoriaid Yfory 2020

Disgrifiad

Adnodd ar gyfer aelodau o gynllun Doctoriaid Yfory 3. Mae’n trafod awgrymiadau ar gyfer sicrhau profiad gwaith yn y maes iechyd a gofal. Mae hefyd yn trafod beth i'w gynnwys yn y datganiad personol. Cyflwyniad ydyw gan Sara Whittam o Brifysgol Caerdydd.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Meddygaeth, Iechyd a Gofal
Trwydded

Cedwir Pob Hawl

mân-lun gweithdy doctoriaid yfory