Ychwanegwyd: 13/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 1.7K

Fideos Gloywi Iaith

Disgrifiad

Yma cewch gyflwyniadau gloywi iaith gan rai o diwtoriaid y Dystysgrif Sgiliau Iaith. Mae'r fideos yn esbonio rhai materion a all beri anhawster wrth ysgrifennu’n Gymraeg. Mae'r fideos yn ffocysu ar y canlynol:

 • Arddodiaid
 • Berfau Cyffredin
 • Camgymeriadau Treiglo Cyffredin
 • Cymryd
 • Defnyddio Bo
 • Defnyddio Bod
 • Defnyddio'r Arddodiaid
 • Dyfodol Cryno Berfau Afreolaidd
 • Dyfodol Cryno Berfau Rheolaidd
 • Dyfodol Cryno Rheoliadd y gair BOD
 • Rhagenw Dibynnol Blaen
 • Roeddwn i
 • Rydw i
 • Treiglo ar ôl Rhifau
 • Treiglo Gwrthrych y Ferf
 • Treiglo ar ôl Arddodiaid
 • Y Goddefol
 • Y Treiglad Llaes
 • Yr Amhersonol Rheolaidd
 • Yr Amodol

 

 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Cymraeg
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun generic

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.