Ychwanegwyd: 01/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 4.5K

Tystysgrif Sgiliau Iaith - Adnoddau Cefnogol

Disgrifiad

Dyma becyn adnoddau cefnogol y Dystysgrif Sgiliau Iaith. Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth am y Dystysgrif, adnoddau dysgu cefnogol, fideos enghreifftiol ac hen bapurau.

Pwrpas yr adnoddau yw cynorthwyo ymgeiswyr y Dystysgrif Sgiliau Iaith i baratoi ar gyfer eu hasesiadau. Ond, maent ar gael yn rhad ac am ddim, ac yn addas i unrhyw un sydd am wella ei sgiliau iaith Gymraeg.

Mae'r adnoddau yn cynnwys gwybodaeth a thasgau ymarfer am y canlynol: Amserau'r Ferf Yr Arddodiaid Personau'r Ferf Rhagenwau Cywair Iaith Treiglo Sillafu Gwallau Cyffredin Osgoi Ymadroddion Saesneg  

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Cymraeg, Rhaglen Sgiliau Ymchwil
Trwydded
CC BY-NC-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
man lun tsi

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.