Dyddiad cyhoeddi: 2020

Gohebu ar...Wleidyddiaeth Cymru

Disgrifiad

Dyma gasgliad o adnoddau ar gyfer darpar newyddiadurwyr neu unrhywun sydd eisiau deall mwy am wleidyddiaeth Cymru.

Mae'n cynnwys:

  • ​​​​Gwefan rhyngweithiol sy’n gyflwyniad i wleidyddiaeth Cymru.
  • Fideo yn cyflwyno gwaith Senedd Cymru.
  • Fideo yn son am y diffyg democrataidd yn Nghymru
  • Podlediad yn trafod gohebu ar etholiad

Datblygwyd yr adnoddau gan adran JOMEC (Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd). 

Mae'r adnodd yma yn un o dri a chyrhaeddodd y rhestr fer yn 2020 ar gyfer gwobrau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am greu Adnodd Cyfrwng Cymraeg.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwleidyddiaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded

Cedwir Pob Hawl

Mae'r casgliad yn cynnwys

mân-lun golwg ar wleidyddiaeth