Ychwanegwyd: 02/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.4K

Gohebu ar ..... Y Newyddion

Disgrifiad

Dyma wefan rhyngweithiol sy'n gyflwyniad i ysgrifennu newyddiadurol. Mae'r adnodd ar gyfer myfyrwyr newyddiaduraeth ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ysgrifennu stori dda. Mae yma ganllaw ar sut i ysgrifennu ar gyfer papurau newydd, radio, teledu, ar-lein ac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chyflwyniad i'r hyn sy'n dylanwadu ar benderfyniadau golygyddol newyddiadurwyr a'u golygyddion.  Mae'n cynnwys fideos, cwis ac ymarferion ar-lein.

Mae'r adnodd yma yn un o dri a chyrhaeddodd y rhestr fer yn 2020 ar gyfer gwobrau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am greu Adnodd Cyfrwng Cymraeg.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun gohebu ar y newyddion

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.