Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 245

Ni Fyn y Taeog Mo'i Ryddhau – J. R. Jones

Disgrifiad

Trafodaeth gan yr athronydd Cymreig, J. R. Jones, ar hunaniaeth y Cymry a pherthynas hynny gyda'r iaith Gymraeg, ei dirywiad a'r pwysau i gymhathu â'r diwylliant Prydeinig. Cyhoeddwyd hefyd fel rhan o gyfrol

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes, Athroniaeth, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
mân-lun cyfrol ddigidol

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.