Ychwanegwyd: 22/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 49

Opsiynau 16 Oed

Disgrifiad

Adnoddau gan Gyrfa Cymru i helpu dysgwyr blwyddyn 11 i ddeall beth yw eich opsiynau dysgu ôl-16. 

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gyrfaoedd
mân-lun gyrfaoedd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.