Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 986

Yr Almaen 1945-1970

Disgrifiad

Dyma gyflwyniad i hanes yr Almaen 1945-1970. Mae'n cynnwys naw o ddarlithoedd, amlinelliad tair seminar, cwestiynau traethawd a llyfryddiaeth fanwl. Lluniwyd yr adnodd gan Dr Arddun Arwyn, Darlithydd Hanes Modern (cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth, gyda chymorth Grant Bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Darlithoedd:

Darlithoedd

 1. Diwedd y Drydedd Reich
 2. Gorchfygiad, Alltudiaeth a Meddiannaeth, 1945-8
 3. Datnatsieiddio a Gwleidyddiaeth y Feddiannaeth
 4. Sefydlu’r ddwy Almaen
 5. Gweriniaeth Ffederal yr Almaen (GFfA): Adenauer, y Wirtschaftswunder Westbindung (gweler Cyfryngau Cysylltiedig uchod)
 6. Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen (GDdA): Yr Undeb Sofietaidd ar yr Elbe
 7. Argyfwng Wal Berlin, 1958-1962
 8. 1960au: Cydgyfnerthiad y system o ddwy wladwriaeth Almaenig
 9. Brandt ac Ostpolitik: Dwy wladwriaeth, Un Genedl (gweler Cyfryngau Cysylltiedig uchod)

Seminarau

 1. Sefydlu’r Ddwy Wladwriaeth
 2. Ailadeiladu, chydgyfnerthu a’r Almaen yn y Rhyfel Oer
 3. Y Wladwriaeth a Chymdeithas yn y Weriniaeth Ffedral

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Darlith
Yr Almaen 1945-1970

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.