Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2016 485

Blodeugerdd Barddas o Gerddi Rhydd y G18 – E. G. Millward (gol.)

Description

Blodeugerdd o gerddi rhydd o'r ddeunawfed ganrif wedi eu cyflwyno mewn rhagymadrodd, eu dethol a'u golygu gan E. G. Millward. Ceir hefyd ymdriniaeth ar ddechrau'r gyfrol â'r tonau Cymreig gan Phillis Kinney. Mae'r cerddi yn y gyfrol hon, sy'n rhan o gyfres Cerddi'r Canrifoedd, Barddas, yn ddarlun o ganrif amrywiol a welodd greu emynau Pantycelyn yn ogystal â phenillion megis: 'Haws yw codi'r môr â llwy, A'i roi oll mewn plisgyn wy, Nag yw troi fy meddwl i, Anwylyd fach, oddi wrthyt ti.'

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Welsh
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun cyfrol ddigidol

Subscribe

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.