Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2020 686

Historicising production studies: Teliesyn’s second stage through the lenses of Cottle, Bourdieu and Berne

Description

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae ‘astudiaethau cynhyrchu cyfryngau’ wedi tyfu’n sylweddol fel is-ddisgyblaeth. Yn sgil hyn, mae’r drafodaeth arferol ar y ddynameg rhwng technoleg, economi, ffurfiau diwylliannol, creadigrwydd a gyrfaoedd proffesiynol wedi eu trawsnewid, gan herio hen begynau disgyrsiol economi gwleidyddol ac astudiaethau diwylliannol. Er hynny, mae gogwydd cyfoes i’r datblygiadau hyn, sy’n aml yn anwybyddu hanes y cyfryngau. Mae’r erthygl hon yn ceisio defnyddio agwedd ‘astudiaethau cynhyrchu cyfryngau’ (wrth ddefnyddio fframweithiau cysyniadol Simon Cottle, Pierre Bourdieu ac Eric Berne) er mwyn olrhain hanes un o brif gwmnïau teledu Cymru, Teliesyn.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Drama and Performance Studies
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource 'Gwerddon' article
mân-lun cyfrol gwerddon 30

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.