Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2017 754

Eitha different yndyn nhw...but it works'

Description

Cynhaliwyd cyfres o weithdai ym Mhrifysgol Caerdydd ar 27 Ionawr 2017 i drafod dwyieithrwydd a’r broses greadigol, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Llenyddiaeth Cymru.

Yn ogystal â gweithdy difyr ar yr heriau a’r cyfleoedd y mae dwyieithrwydd yn eu cynnig i awduron, beirniaid, cyhoeddwyr/cynhyrchwyr, a chyfranogwyr eraill i’r broses ysgrifennu, cafwyd cyfweliadau diddorol gydag Ed Thomas a Llwyd Owen, a thrafodaeth ford gron ddadlennol gyda Tony Bianchi, Catrin Dafydd, Alun Saunders a Branwen Davies.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Drama and Performance Studies, Welsh
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Conference/Workshop
mân-lun generic

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.