Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2018 1.9K

Llawlyfr Meistroli'r Gymraeg - Tudur Hallam

Description

Cyfres o wersi i’w haddasu a’u defnyddio gan diwtoriaid a myfyrwyr sy'n astudio'r Gymraeg fel pwnc gradd, gan yr Athro Tudur Hallam, Prifysgol Abertawe.

Mae'n llawlyfr iaith ymarferol sydd yn rhoi pwyslais ar gyflawni tasgau ac ar ddysgu wrth wneud.

Er hwylustod i diwtoriaid a myfyrwyr, gellir lawrlwytho PDF o bob uned drwy glicio ar y dolenni isod:

Mae'r Llawlyfr yn cynnwys taflenni gwaith rhyngweithiol. Defnyddir blychau melyn ar gyfer y taflenni gwaith. Gellir llenwi rhai ohonynt ar sgrin drwy lalwrlwytho'r Llawlyfr ac agor y PDF gydag Adobe Acrobat Reader.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Welsh, Journalism and Communication
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun meistroli'r gymraeg

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.