Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2016 1.1K

Pamffledi 'Dysgu Am'

Description

Cyfres o bamffledi ym maes addysg iechyd a meddygaeth yn rhoi cyflwyniad i wahanol agweddau ar y maes a chyngor ar bynciau mwy eang megis cynllunio gyrfa. 

fnogwyd y prosiect drwy Grant Bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chan Brifysgol Caerdydd (gan gynnwys cymorth dylunio Hannah Simpson a gwaith golygu iaith Dr Iwan Rees, Ysgol y Gymraeg).

Mae'r pamffledi yn cynnwys:

  • Dysgu Am: Addysgu mewn Prifysgol yng Nghymru Rhan 1 – Myfyrwyr Lleol
  • Dysgu Am: Cynllunio Gyrfaol
  • Dysgu Am: Iechyd Gwledig Gymreig mewn Addysg
  • Dysgu Am: Mentora
  • Dysgu Am: Moeseg Gofal Iechyd
  • Dysgu Am: Rhoi a Derbyn Gofal yn y Gymraeg
  • Dysgu Am: Y Dystysgrif Sgiliau Iaith

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Medicine, Health and Social Care
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Collection
mân-lun generic

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.