Added on: 03/06/2020 Publish Date: - 1.1K

Treflan (Cyfres 1)

Description

Drama sy’n dilyn hynt a helynt cymeriadau Daniel Owen yw'r ddrama gyfres hon. Yn ôl Manon Eames, yr awdures, drama sy’n uno tair o nofelau Daniel Owen yw hon sef Enoc Huws, Rhys Lewis a Y Dreflan. Y mae yma gyfle i gael golwg fanwl ar fywyd y capel a’r eglwys yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg drwy lygaid Mari Lewis a’i theulu, ond hefyd y mae cyfle i gyfochri hynny gyda bywyd mwy seciwlar aleodau eraill o'r gymdeithas er enghriafft Wil Bryan y teulu Bartley a Chapten Trefor. Gwelwn y stori y datblygu dros ddegawdau wrth i Rhys Lewis ac Enoc Huws dyfu o fod yn fabanod i fod yn ddynion.

Oherwydd rhesymau hawlfraint bydd angen cyfrif Coleg Cymraeg i wylio rhaglenni Archif S4C. Mae modd ymaelodi ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael cyfrif.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Film, Television and Media Studies, Drama and Performance Studies, Welsh
License
ERA
S4C archive
Password Protected
mân-lun S4C

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.