Added on: 03/06/2020 Publish Date: - 734

Wyneb Glyndŵr (2011)

Description

Mae Julian Lewis Jones a thîm o arbenigwyr yn mynd ar daith ryngwladol i ddod o hyd i wyneb Owain Glyndŵr. Maent yn casglu cliwiau ar y daith ac yn bwydo'r cliwiau yn ôl i arbenigwyr fydd yn ail-greu wyneb Owain Glyndŵr o'r newydd mewn CGI. A fydd y tîm yn llwyddo? A fydd modd dod o hyd i gliwiau sydd wedi eu cuddio am ganrifoedd mewn llyfrau hanes ac archifau Ewropeaidd? Erbyn diwedd y rhaglen y nod yw dadorchuddio wyneb arwr sydd heb ei weld ers dros 600 mlynedd! Wild Dream Films, 2011.

Oherwydd rhesymau hawlfraint bydd angen cyfrif Coleg Cymraeg i wylio rhaglenni Archif S4C. Mae modd ymaelodi ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael cyfrif.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
History
License
ERA
S4C archive
Password Protected
mân-lun Archif S4C

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.