Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2016 946

Yr Almaen 1945-1970

Description

Dyma gyflwyniad i hanes yr Almaen 1945-1970. Mae'n cynnwys naw o ddarlithoedd, amlinelliad tair seminar, cwestiynau traethawd a llyfryddiaeth fanwl. Lluniwyd yr adnodd gan Dr Arddun Arwyn, Darlithydd Hanes Modern (cyfrwng Cymraeg) ym Mhrifysgol Aberystwyth, gyda chymorth Grant Bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Darlithoedd:

Darlithoedd

 1. Diwedd y Drydedd Reich
 2. Gorchfygiad, Alltudiaeth a Meddiannaeth, 1945-8
 3. Datnatsieiddio a Gwleidyddiaeth y Feddiannaeth
 4. Sefydlu’r ddwy Almaen
 5. Gweriniaeth Ffederal yr Almaen (GFfA): Adenauer, y Wirtschaftswunder Westbindung (gweler Cyfryngau Cysylltiedig uchod)
 6. Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen (GDdA): Yr Undeb Sofietaidd ar yr Elbe
 7. Argyfwng Wal Berlin, 1958-1962
 8. 1960au: Cydgyfnerthiad y system o ddwy wladwriaeth Almaenig
 9. Brandt ac Ostpolitik: Dwy wladwriaeth, Un Genedl (gweler Cyfryngau Cysylltiedig uchod)

Seminarau

 1. Sefydlu’r Ddwy Wladwriaeth
 2. Ailadeiladu, chydgyfnerthu a’r Almaen yn y Rhyfel Oer
 3. Y Wladwriaeth a Chymdeithas yn y Weriniaeth Ffedral

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
History
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Yr Almaen 1945-1970

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.