Ychwanegwyd: 13/10/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.3K

Adnoddau Dysgu CBAC ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru

Disgrifiad

Mae'r adnoddau digidol ar wefan dysguiechydagofal.cymru  yn cefnogi dysgu yn y sectorau:

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  • Gofal Plant

O fis Medi 2019 City & Guilds / CBAC fydd unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant wedi'i hariannu yng Nghymru.

Mae gan gwefan Dysgu a Iechyd Gofal Cymru cyfres o adnoddau digidol rhad ac am ddim i wella’r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei gyflwyno sy’n sail i’r cymwysterau, ynghyd â’r canllawiau addysgu/cyflwyno, deunyddiau asesu a chanllawiau myfyrwyr sydd ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’r cymwysterau. Gallant gefnogi dysgu annibynnol drwy ddal sylw dysgwyr a’u cyfeirio at adnoddau eraill a allai fod yn ddefnyddiol iddyn nhw.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
mân-lun gwefan dysgu iechyd a gofal

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.