Ychwanegwyd: 24/05/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 968 Cymraeg Yn Unig

Adnoddau Trawsieithu

Disgrifiad

Adnoddau gan Dr Alex Lovell, Prifysgol Abertawe i gynorthwyo gyda'r sgil o Drawsieithu, sy'n rhan o fanyleb Cymraeg Ail Iaith UG/Safon Uwch (U2 Uned 5, Adran B).

Adnoddau yn cynnwys:

  • Gweithdy Iaith: Trawsieithu - darlith fideo
  • Sleidiau PowerPoint Gweithdy Iaith Trawsieithu
  • Taflen waith Trawsieithu

Mae'r adnoddau yn:

  • ystyried beth yw 'trawsieithu' a beth yw'r manteision?
  • trafod sut i ysgrifennu trawsieithiad effeithiol
  • dadansoddi enghraifft dda
  • cynnig tasgau i ymarfer sgiliau trawsieithu ymhellach

Adnoddau wedi eu creu gan Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymraeg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
Mân Lun Trawsieithu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.