Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: - 876

Archif Sioeau Cerdd

Disgrifiad

Dyma archif o rai o'r prif sioeau cerdd Cymraeg sydd wedi eu cyfansoddi yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf.

Mae'r archif hon ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig, sef staff academaidd a myfyrwyr prifysgol/colegau sy'n aelodau o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn unig. I weld yr archif, mewngofnodwch i'r Llyfrgell gan ddefnyddio'ch manylion aelodaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi, cliciwch yma.

Cyn defnyddio'r Archif, dylid darllen a derbyn yr Amodau Defnydd.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cerddoriaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Password Protected
mân-lun archif sioeau cerdd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.