Dyddiad cyhoeddi: 2020

Adnoddau Astudiaethau Busnes Lefel 3 BTEC

Tagiau
Disgrifiad

Astudiaethau Busnes (L3): sesiynau dysgu cyfunol

30 o sesiynau dysgu cyfunol ar gyfer dysgwyr sy’n astudio cwrs Astudiaethau Busnes (lefel 3).

Mae modd gweld y sesiynau yn eich porwr drwy ddilyn y dolenni isod. Mae hefyd modd i golegau lawrlwytho'r cynnwys er mwyn eu gosod o fewn eu llwyfannau dysgu lleol. Mae'r ffeil zip yn cynnwys ffeiliau SCORM ar gyfer yr holl unedau.

Mae cynnwys y sesiynau hyn yn ddwyieithog, ond dim ond yn Gymraeg mae modd ateb y cwestiynau. 

Hawlfraint Heart of Worcestershire College ar ran The Blended Learning Consortium a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r adnoddau hyn i gael eu defnyddio mewn sefydliadau addysgiadol yn unig ac ni ddylid eu haddasu na’u hailwerthu.

 

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded

Cedwir Pob Hawl

mân-lun astudiaethau busnes