Ychwanegwyd: 25/03/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 1.6K

Cyfaill Celfyddyd

Disgrifiad

Mae Cyfaill Celfyddyd yn cynnig gwybodaeth i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a phrifysgol am fyd proffesiynol y celfyddydau yng Nghymru a’r posibiliadau o astudio pellach ar ôl gadael yr ysgol. Yn ogystal â hynny, mae’r adnodd yn dangos posibiliadau proffesiynol trwy gynnig cipolwg ar arbenigwyr ar draws ystod eang o feysydd gwaith ym myd creadigol Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Cyfaill Celfyddyd Thumbnail

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.