Ychwanegwyd: 20/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2014 1K

Gair am Gelf

Disgrifiad

Mae'r casgliad hwn o ysgrifau gan artistiaid cyfoes sydd yn byw ac yn gweithio yng Nghymru yn rhoi cip-olwg i ddarpar fyfyrwyr Celf a Dylunio ar y ffordd y bu i rai o'n hartistiaid ddarganfod eu creadigrwydd drwy addysg, a thrwy ymroddiad yn eu gyrfa.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
Gair am Gelf

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.