Ychwanegwyd: 25/04/2024 Dyddiad cyhoeddi: 2024 197 Cymraeg Yn Unig

Unedau Diwydiannau Creadigol

Disgrifiad

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys chwech pecyn e-ddysgu ar y meysydd canlynol:

  • Busnes o fewn y Diwydiannau Creadigol
  • Celf a Dylunio o fewn y Diwydiannau Creadigol
  • Cyfathrebu ac ymchwil ym maes y Cyfryngau Creadigol
  • Archwilio’r Celfyddydau Perfformio ac Ymarfer Proffesiynol
  • Llwybrau Gyrfa a chyfleoedd o fewn y Diwydiannau Creadigol yng Nghymru
  • Y diwydiant cerddoriaeth ac ymarfer proffesiynol

Mae'r pecynnau yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n astudio'r cymwysterau perthnasol ar lefelau 2 a 3 mewn colegau addysg bellach.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudiaethau Busnes, Celf a Dylunio, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cerddoriaeth, Gyrfaoedd
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun diwydiannau creadigol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.