Ychwanegwyd: 22/12/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 617 Cymraeg Yn Unig

Gweminarau Diwydiannau Creadigol i Ddysgwyr mewn Colegau Addysg Bellach (Tymor y Gwanwyn 2023)

Disgrifiad

Cyfres o weminarau i roi cyfle i ddysgwyr drafod eu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y siaradwyr gwadd canlynol yn dod i siarad gyda'r dysgwyr:

11.01.23 - Iwan England   Pennaeth Di - Sgript S4C

18.01.23 - Naomi Hughes Arbenigwr Dylunio a Thechnoleg

25.01.23 - Izzy Rabey  - Cyfarwyddwr Theatr a Cherddor

01.02.23 - Llio James - Dylunydd tecstiliau

08.02.23 - Rhuannedd Richards – Cyfarwyddwr BBC Cymru

15.02.23 - Huw Aaron -Awdur a Dylunydd

22.02.23- HANNER TYMOR

01.03.23 - Elan Elidyr - Dawnswraig

08.03.23 - Steffan Dafydd - Dylunydd a Cherddor

15.03.23 - Efa Blosse Mason - Animeiddiwr

22.03.23 – Taith

Bydd y gweminarau yn cael eu cynnal ar brynhawiau Mercher rhwng 14:00-15:00 rhwng 11/01/23 – 22/03/23 gan eithrio hanner tymor.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudio drwy'r Gymraeg, Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cerddoriaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun gweminarau diwydiannau creadigol ceir rhestr o'r siaradwyr gwadd yn nisgrifiad yr adnodd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.